Afganistan 79-89 - download pdf or read online

By A.Kowalczyk

Najwieksze Bitwy XX wieku 09-Afganistan 79-89 КНИГИ ;ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Автор:A.Kowalczyk Название: Najwieksze Bitwy XX wieku 09-Afganistan 79-89 Издательство: Altair Год: 2002 Формат: pdf,rar+3% Размер: 5.7 MB Язык: польский Страниц:490

Show description

Read or Download Afganistan 79-89 PDF

Best history_1 books

Cours sur la Perception (1964-1965) - download pdf or read online

Dans l’Antiquité, l. a. notion a joué un rôle majeur comme soubassement de los angeles réflexion philosophique parce qu’elle était, avant le développement des sciences physiques et naturelles, le important mode de connaissance du monde. Au contraire, après l. a. découverte de los angeles mécanique, l’époque classique a trouvé une resource de savoir déductif et constructif indépendant de tout exercice préalable de l. a. belief : le rationalisme cartésien peut étudier le fonctionnement supposé des organes des sens sans préoccupation logique ou normative (…) ; le rôle de los angeles belief dans l. a. problématique réflexive devient alors mineur, même au sein de l’empirisme ou du criticisme.

Download e-book for kindle: Die Herrschaft der Athener im Ersten Attischen Seebund by Wolfgang Schuller

Er Attische Seebund (auch Delisch-Attischer oder Attisch-Delischer Seebund) warfare ein Bündnissystem zwischen Athen und zahlreichen Poleis in Kleinasien und auf den vorgelagerten Inseln. Er wurde als Folge der Perserkriege geschaffen, die 480 v. Chr. durch den Sieg der verbündeten Griechen unter Führung Athens in der Seeschlacht bei Salamis[1] vorentschieden worden waren.

Additional info for Afganistan 79-89

Sample text

Dało to podstawy do podpisa­ nia 14 kwietnia w Genewie porozumień między ZSRR i USA oraz między Afgani­ stanem i Pakistanem, dotyczących trybu wy­ cofania wojsk radzieckich i dających podsta­ wy pokojowego zakończenia wojny. , a 50% do 15 sierpnia. Ostatnie od­ działy radzieckie miały zostać wycofane do 15 lutego 1989r. W odpowiedzi na porozumienia gene­ wskie, 18 kwietnia w pakistańskim Peszawarze partyzanci afgańscy utworzyli Rząd Tymczasowy, na czele którego stanął Ahmed Szach. Liderzy sunnickiego Sojuszu Siedmiu 44 opowiedzieli się jednak za kontynuowaniem działań militarnych aż do ostatecznego oba­ lenia władzy sprawowanej przez Nadżibullaha i Ludowo - Demokratyczną Partię Afga­ nistanu.

Ogólny układ mechanizmu kb-SWD wzorowany jest na karabinie samoczynnym Kałasznikowa, ale dla lepszej stabilizacji broni przy strzale silniejszym 42 nistanie, gdzie produkowany był przez miejsco­ wych rzemieślników. Podstawowe dane techniczne: Kaliber 7,7mm Nabój 303 (7,7xS6R) Prędkość początkowa 750m/s Długość broni 1130mm Długość lufy 635mm Masa broni 3,9kg Zasilanie magazynek wymienny na 10 nabojów nabojem konstruktor zastosował tłok o krótkim skoku. Podstawowe dane techniczne: Kaliber 7,62 mm Nabój 7,62x54R Mosina Długość broni 1225 mm Długość lufy 547mm Masa broni 4,3kg Zasilanie magazynek wymienny na 10 nabojów OSTATNIE WALKI I WYCOFANIE SIĘ 40 ARMII W czasie gdy w dolinie Panczsziru i in­ nych regionach Afganistanu trwała nadal okrutna wojna, w ZSRR zaczęły się zmiany w polityce wewnętrznej i zagranicznej, któ­ rych uwieńczeniem stało się wycofanie wojsk z Afganistanu.

W późniejszych latach żołnie­ rze, którzy wrócili z Afganistanu stanowili (i stanowią do dziś) odrębną kastę, której irudno z wielu względów znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Wywierają tym samym na nie poważny wpływ destrukcyjny. Wojna w Afganistanie, brak większych sukcesów militarnych i politycznych oraz konieczność wycofania wojsk wywarły znacz­ ny wpływ na przebieg przemian postępują­ cych w byłym ZSRR i w konsekwencji jego rozpad.

Download PDF sample

Afganistan 79-89 by A.Kowalczyk


by Kevin
4.2

Rated 4.51 of 5 – based on 33 votes